Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi

Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
A new anime adaptation by Sparky Animation, Duckbill Entertainment, Baku Enterprise and Bandai Visual of the book Arashi no Yoru ni (One Stormy Night…) by Kimura Yuuichi.
List episode