Eguchi Hisashi no Nantoka Narudesho!

Eguchi Hisashi no Nantoka Narudesho!
Part anime, part live action, and part puppet show.
List episode
1