Shinryaku! Ika Musume Specials

Shinryaku! Ika Musume Specials
  • Genre: Comedy
  • Release: 2011
  • Status: --
"Mini Ika-Musume" side-story episodes.
List episode
2 1