Sin: Nanatsu no Taizai Zange-roku

Sin: Nanatsu no Taizai Zange-roku
Short anime series of Sin: Nanatsu no Taizai.
List episode
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1