Sora no Method: Aru Shoujo no Kyuujitsu★

Sora no Method: Aru Shoujo no Kyuujitsu★
Original short anime bundled with the seventh Blu-ray and DVD volume of Sora no Method.
List episode
1