TV Yarou Nanaana: Kaibutsu Kraken wo Oe!

TV Yarou Nanaana: Kaibutsu Kraken wo Oe!
Third season of TV Yarou Nanaana.
List episode
6 5 4 3 2 1